汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 梧邱之魂wuqiuzhihun

梧邱之魂 梧邱之魂的意思 梧邱之魂是什么意思 梧邱之魂什么意思 梧邱之魂的近义词 梧邱之魂的反义词 梧邱之魂的拼音

梧邱之魂

wú qiū zhī hún

词语梧邱之魂

注音ㄨˊ ㄑ一ㄡ ㄓ ㄏㄨㄣˊ

引证解释见“ 梧丘之魂 ”。 911cha.com

相关汉字|梧邱之魂在线翻译

手机查看词语梧邱之魂的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd96004梧邱之魂 即可
汉语词典为您提供梧邱之魂,梧邱之魂的意思,梧邱之魂是什么意思,梧邱之魂什么意思,梧邱之魂的近义词,梧邱之魂的反义词,梧邱之魂的拼音,梧邱之魂的解释,梧邱之魂的同义词
梧邱之魂相关词语
搜词语
之后之前灵魂总之之子加之反之惊魂百分之百取而代之魂魄后顾之忧当务之急鬼魂意料之外久而久之销魂梧桐行之有效魁梧之国一席之地换言之不足之处迷魂药总而言之当之无愧权宜之计丝绸之路呼之欲出幽魂勾魂持之以恒来之不易魂飞魄散不速之客不了了之自知之明失魂落魄天壤之别不正之风逃之夭夭置之不理孤魂有生之年冤魂有过之而无不及求之不得亡魂必由之路惊魂未定追魂堂而皇之久之独到之处音乐之声消魂敬而远之后起之秀可乘之机一技之长断魂灭顶之灾前车之鉴迷魂无稽之谈不费吹灰之力失之交臂燃眉之急十之八九好自为之天之骄子手无缚鸡之力不解之缘九牛二虎之力无价之宝乌合之众还魂众矢之的天伦之乐肺腑之言简而言之在天之灵必争之地绳之以法操之过急赤壁之战魂不守舍神魂溜之大吉言外之意不时之需魂灵一笑置之阴魂养生之道强弩之末井底之蛙失魂而立之年赤子之心漏网之鱼公之于众不义之财兼而有之大雅之堂听之任之兼之不治之症置之度外好色之徒鱼米之乡黯然销魂不得已而为之趋之若骛弥留之际神来之笔魂不附体反其道而行之张之洞
梧邱之魂相关成语
搜成语
百年之后百世之师百岁之好半面之旧杯水之谢伯仲之间不羁之民不败之地不测之祸不解之缘不易之论不时之需不识之无不治之症乘人之危赤子之心持之以恒初生之犊床笫之私吹灰之力等闲之辈大雅之堂点头之交丢魂失魄耳顺之年泛泛之谈多事之秋腹背之毛好事之徒后起之秀孤魂野鬼绩学之士悔之晚矣急人之困金石之交经国之才兼而有之经济之才经验之谈惊魂动魄九泉之下暧昧之情敬而远之君子之交淡如水礼仪之邦立足之地门户之争梦魂颠倒米粒之珠安身之处安身之地八拜之交八斗之才白圭之玷白首之心百年之好百足之虫,死而不僵败军之将半面之交饱学之士必由之路必争之地冰冻三尺,非一日之寒不白之冤不逞之徒不次之迁不得已而为之不登大雅之堂不费吹灰之力不惑之年不急之务不刊之论不了了之不毛之地不情之请不速之客不祥之兆不义之财不正之风布衣之交仓卒之际操之过急恻隐之心差以毫厘,失之千里差之毫厘,谬以千里豺狼之吻长舌之妇趁人之危成人之美城下之盟嗤之以鼻迟暮之年尺寸之地尺寸之功出头之日处之泰然唇齿之邦大方之家旦夕之间弹丸之地
热门查询 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2018年12月17日黄历 2018年12月18日黄历 2018年12月19日黄历 2018年12月20日黄历 2018年12月21日黄历 2018年12月22日黄历 2018年12月23日黄历 2019年1月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 数字大写转换 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共19个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 姓名测试打分 周公解梦 十二生肖 百家姓大全 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图