汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 劳改laogai

劳改 劳改的意思 劳改是什么意思 劳改什么意思 劳改的近义词 劳改的反义词 劳改的拼音 劳改的解释 劳改的同义词

劳改

láo gǎi

词语劳改

注音ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ

词性动词

基本解释
劳改 láo gǎi
[reform criminals through labor] 劳动改造的简称

引证解释劳动改造的简称。 毛泽东 《做革命的促进派》:“除开个别的要法办、劳改,那要剥夺选举权外,一般的以不剥夺为好。” 徐怀中 《西线轶事》:“随后被转送监狱进行劳改。” 911cha.com

相关汉字|劳改在线翻译

手机查看词语劳改的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd304383劳改 即可
汉语词典为您提供劳改,劳改的意思,劳改是什么意思,劳改什么意思,劳改的近义词,劳改的反义词,劳改的拼音,劳改的解释,劳改的同义词
劳改相关词语
搜词语
劳改相关成语
搜成语
吃苦耐劳翻然改图改恶从善改邪归正劳形苦心劳逸结合屡教不改面不改色鞍马劳顿不辞劳苦不劳而获朝过夕改朝令夕改翻然改进费力劳心风雨不改改过自新改弦易辙改辕易辙改朝换代改名换姓改弦更张改恶向善改天换地改换家门改头换面好逸恶劳汗马功劳积习难改积劳成疾江山好改,秉性难移举手之劳劳师动众劳苦功高劳燕分飞刻苦耐劳累教不改劳民伤财劳而无功能者多劳犬马之劳任劳任怨痛改前非死不悔改徒劳往返徒劳无功徒劳无益心劳日拙一举手之劳一劳永逸一改故辙以逸待劳知过必改变风改俗改恶行善改换门庭更名改姓焦心劳思涓滴之劳迁善改过死不改悔朝闻夕改山河易改,本性难移宵旰忧劳行不更名,坐不改姓按劳分配按劳取酬多劳多得江山易改,秉性难移心劳计绌风移俗改江山易改,禀性难移江山可改,本性难移江山好改,本性难移各尽所能,按劳分配更姓改名知错就改费心劳力勤劳勇敢翻然改悔鞍马劳倦案牍之劳劳心焦思鞍马劳困鞍马之劳不改其乐幡然改途改操易节改过迁善改是成非过而能改劳心苦思劳师袭远往返徒劳鞍马劳神伯劳飞燕不劳而成朝更暮改遁名改作费财劳民
热门查询 2019年生肖运势 2019年星座年度运势 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2019年4月28日黄历 2019年4月29日黄历 2019年4月30日黄历 2019年5月1日黄历 2019年5月2日黄历 2019年5月3日黄历 2019年5月4日黄历 2019年5月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 数字大写转换 2019年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共19个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 地母经 (共15个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2019 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图