汉语词典911查询
输入词语或其拼音即可,例如 服食fushi

服食 服食的意思 服食是什么意思 服食什么意思 服食的近义词 服食的反义词 服食的拼音 服食的解释 服食的同义词

服食

fú shí

词语服食

注音ㄈㄨˊ ㄕˊ

引证解释
1. 衣着食物。《书·旅獒》:“毕献方物,惟服食器用。”
2. 服用丹药。道家养生术之一。《古诗十九首·驱车上东门》:“服食求神仙,多为药所误。” 三国 魏 嵇康 《养生论》:“呼吸吐纳,服食养身。” 唐 李肇 《唐国史补》卷下:“ 长安 风俗,自 贞元 侈于游宴……或侈于卜祝,或侈于服食,各有所蔽也。” 清 黄景仁 《池阳写望》诗:“服食未能遂,名理亮可穷。” 龚尔位 《己酉九日麓山待钝庵不至》诗:“昏人累尘想,服食不长生。” 911cha.com

相关汉字|服食在线翻译

手机查看词语服食的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 cd223804服食 即可
汉语词典为您提供《服食》是什么意思、怎么读、近义词和反义词有哪些。服食,服食的意思,服食是什么意思,服食什么意思,服食的近义词,服食的反义词,服食的拼音,服食的解释,服食的同义词
服食相关词语
搜词语
服食相关成语
搜成语
布衣蔬食不食周粟丰衣足食服服贴贴旰食宵衣鲸吞蚕食口服心服帮虎吃食饱食暖衣饱食终日不服水土蚕食鲸吞扼吭夺食恶虎不食子恶衣恶食恶衣粝食饿虎扑食耳食之谈菲食薄衣废寝忘食虎不食儿饥不择食嗟来之食节衣缩食酒食地狱锦衣玉食民以食为天暖衣饱食寝食不安奇装异服人为财死,鸟为食亡弱肉强食食租衣税食不重味食不甘味食不下咽食指大动食不果腹食而不化食前方丈食宿相兼水土不服食古不化食肉寝皮食言而肥同盘而食宵衣旰食鲜衣美食心悦诚服心服口服摇尾求食衣单食薄衣食父母易子而食以理服人衣食不周饮食男女自食其言钟鸣鼎食自食其力自食其果以德服人不食烟火粗衣恶食骥服盐车缺衣少食人浮于食食不充饥食不二味食不求甘食不暇饱缩衣节食燕子衔食以力服人衣食住行饮食起居因噎废食月盈则食帮狗吃食嗷嗷待食服服帖帖弃之可惜,食之无味鸟为食亡衣食饭碗好衣美食吃白食狂饮暴食虎口夺食饱食终日,无所用心饱食终日,无所事事饱食思淫欲食之无味,弃之可惜食无求饱猛虎扑食舒舒服服暴饮暴食安生服业狗彘不食并日而食不吃烟火食
热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年6月3日黄历 2020年6月4日黄历 2020年6月5日黄历 2020年6月6日黄历 2020年6月7日黄历 2020年6月8日黄历 2020年6月9日黄历 2020年7月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图